Łączność ZOS Zvolen s.r.o.

ZOS Zvolen s.r.o.

Štúrova 24
96001 Zvolen

Sekretariat
Soňa Ivanová telefón +421 45 5320 039 mobil +421911744105 email zoszvolen@zoszvolen.sk
Dyrektor zarządzający
Ing. Jaroslav Kanka telefón +421 45 5320 039 email zoszvolen@zoszvolen.sk
Asystent kierownika
Bc. Kristína Urbanová mobil +421903547531 email urbanova@zoszvolen.sk
Lokomotywy
Ing. Jaroslav Trnka mobil +421 903 893 332 email trnka@zoszvolen.sk
Lokomotywy
Ján Čiliak mobil +421 911 801 113 email ciliak@zoszvolen.sk
Lokomotywy
Ing. Igor Rerich mobil +421903271208 email rerich@zoszvolen.sk
Wagony
Ing. Andrej Pavlík mobil +421 911 801 116 email pavlik@zoszvolen.sk
Wagony
Ing. Gabriel Lacza mobil +421 903 550 835 email lacza@zoszvolen.sk
Wagony
Ing. Robert Marek Sikora mobil +421 903 276 124 email sikora@zoszvolen.sk
Części zamienne
Milan Jurík mobil +421 903 802 249 email jurik@zoszvolen.sk
Kierownik budynka
Milan Jankovič mobil +421 915 810 993 email jankovic@zoszvolen.sk