Vagóny

Predaj, nákup, prenájom a opravy
Ing. Andrej Pavlík mobil 00421911801116 email pavlik@zoszvolen.sk
Ing. Gabriel Lacza mobil 00421903550835 email lacza@zoszvolen.sk
Ing. Robert Marek Sikora mobil 00421903276124 email sikora@zoszvolen.sk

Ponúkame predaj a prenájom rôznych typov nákladných železničných vagónov.

Ponúkame zabezpečenie revíznych opráv a modernizácií vagónov

 

Katalóg vagónov

Vagón Fals/Falls

Nákladné vagóny na prepravu sypkých materiálov, ako uhlie, koks, granulovaný materiál, ktorý je odolný proti poveternostným vplyvom. Vagóny sú samovysýpacie s pneumatickým a ručným ovládaním klapiek.
Technické parametre
Rozchod 1435 mm
Podvozok : 2 dvojosové Y 25 Cs
Kolesá monoblok
Nosnosť 55 t
Ložný priestor 75 m3
Hmotnosť prázdneho vagóna 23 t
Max. rýchlosť : v režime „S“ 100 km/h
Max. rýchlosť : v režime „SS“ 120 km/h
Dĺžka cez nárazníky 12 790 mm
Šírka 3090 mm
Výška nad temenom koľajnice 4 050 mm
Nakladací otvor 10 980 x 1 950 mm
Vzdialenosť otočných čapov 7 500 mm
Rázvor v podvozku 1 800 mm
Výška stredov nárazníkov nad temenom koľajnice 1 060 mm
Dĺžka výložnej klapky 4 800 mm
Výška výložnej klapky 1 500 mm

Vagón Eaos

Otvorený vysokostenný vozeň určený na prepravu sypkých materiálov a kusového tovaru, ktorý k preprave nevyžaduje zakrytý priestor.
Technické parametre
Prechodový profil UIC 505-3
Rozchod 1435 mm
Podvozok : 2 dvojosové Y 25 Cs
Nosnosť 60 t
Zaťaženie na nápravu 20 t
Hmotnosť prázdneho vagóna 20 t
Ložná dĺžka 12710 mm
Ložná plocha 36 m2
Ložný priestor 72 m3
Max. rýchlosť : v režime „S“ 100 km/h
Max. rýchlosť : v režime „SS“ 120 km/h
Dĺžka cez nárazníky – pre vagóny bez brzdnej plošiny 14 040 mm
Dĺžka cez nárazníky – pre vagóny s brzdnou plošinou 14 290 mm
Šírka 3 040 mm
Výška nad temenom koľajnice 3 260 mm
Vzdialenosť otočných čapov 9 000 mm
Rázvor v podvozku 1 800 mm
Výška stredov nárazníkov nad temenom koľajnice 1 060 mm

Vagón typu Fa, 418V Dumpcar

Samovýsypný vagón s vyklápacou plošinou určený na prepravu sypkých materiálov - štrkov, pieskov, zemín, s mernou hmotnosťou 1,5 - 2,5 t / m3.
Technické parametre
Rozchod 1435 mm
Podvozok : 2 dvojosové 25 TNa or 26 TNa
Nosnosť 52 t
Zaťaženie na nápravu Max. 20 t
Hmotnosť prázdneho vagóna 27 t
Ložná dĺžka 10 039 mm
Ložná šírka 2 668 mm
Ložná výška 1 190 mm
Ložná plocha 26 m2
Ložný priestor 31 m3
Max. rýchlosť 100 km/h
Minimálny rádius prejazdu oblúkov 75 m
Dĺžka cez nárazníky 12 540 mm
Šírka 3 080 mm
Výška nad temenom koľajnice 3 205 mm
Výška podlahy nad temenom koľajnice 2 015 mm
Vzdialenosť otočných čapov 7 500 mm
Vzdialenosť otvorenej výložnej klapky od pozdĺžnej osi 2 320 mm
Pracovná vzdialenosť výložnej klapky od pozdĺžnej osi 2 670 mm

Vagón Res

Plošinový vagón je určený na prepravu dlhých nákladov – hutnícke výrobky, dlhé náklady, dreva , dopravných prostriedkov a kusových nákladov. Vagón spĺňa všetky požiadavky UIC a RIV na medzinárodnú prepravu.
Technické parametre
Prechodový profil UIC 505-3
Rozchod 1435 mm
Podvozok Y 25 Cs
Nosnosť 57 t
Zaťaženie na nápravu 20 t
Vlastná hmotnosť 23 t
Využiteľná dĺžka podlahy 18 500 mm
Vzdialenosť medzi čelnými nosníkmi 18 660 mm
Podlahová plocha 51 m2
Max. rýchlosť : v režime „S“ 100 km/h
Max. rýchlosť : v režime „SS“ 120 km/h
Dĺžka cez nárazníky 19 900 mm
Vzdialenosť otočných čapov 14 860 mm
Výška čelnej steny 520 mm
Výška bočných stien 520 mm

Vagón Faccs

Otvorený štvornápravový výsypný vozeň špeciálnej stavby. Vozeň je určený na prepravu sypkých hmôt, najmä piesku, vápenca, štrku, štrkopiesku, a pod.
Technické parametre
Dĺžka cez nárazníky 12 740 mm
Vzdialenosť otočných čapov 7 500 mm
Ložný objem 36 m3
Vlastná hmotnosť 23 500 kg
Počet nakladacích otvorov 4
Dĺžka nakladacieho otvoru 1 800 mm
Šírka nakladacieho otvoru 500 mm

Vagón Rgs

Plošinový vagón
Technické parametre
Rozchod osí 1435 mm
Podvozok Y 25 Cs
Dĺžka cez nárazníky 19 900 mm
Šírka ložnej plochy 2 740 mm
Ložná plocha 51 m2
Výška vagóna 3 260 mm
Vlastná váha 24 000 kg
Vzdialenosť otočných čapov 14 860 mm
Brzda KNOOR
Podvozok Y 25 Cs
Kolesá Monoblok

Vagón Eas

Štvorosový vagón s výklopnými čelnými stenami a troma dvermi na každej strane vagóna. Vagón je určený na prepravu uhia a sypkých materiálov. Vagón je bulharskej výroby.
Technické parametre
Rozchod 1435 mm
Nosnosť 60 t
Hmotnosť prázdneho vagóna 20 t
Ložná dĺžka 12 800 mm
Ložná plocha 36 m2
Ložný priestor 72 m3
Dĺžka cez nárazníky 14 040 mm
Ložná šírka 2 760 mm
Ložná výška 2 030 mm
Výška  podlahy nad temenom koľajnice 1 250 mm
Vzdialenosť otočných čapov 9 000 mm

Vagón Lgs

Dvojosový plošinový vagón na prepravu kontajnetrov.
Technické parametre
Rázvor 8000 mm
Zaťaženie na nápravu 20 t
Hmotnosť prázdneho vagóna 12 t
Ložná dĺžka 12 360 mm
Ložná šírka 2 740 mm
Ložná váha 28 t
počet náprav 2
Dĺžka cez nárazníky 14 610 mm

Vagón Tads

Vagóny série Tads sú samovýsypnými 4-osovými vagónmi s otvárateľnou strechou, registrované v režime RIV na podvozkoch typu Y25Cs. Slúžia k preprave potravinárskeho tovaru. Vyžadujúceho ochranu pred poveternostnými vplyvmi resp. k preprave iného sypkého substrátu vrátane chemicky agresívnych látok. Otváranie strechy a výsypných klapiek je vykonávané manuálne z čelnej plošiny vagónov, pri čom každá výsypná klapka je otváraná samostatne.
Technické parametre
Rozchod osí 1435 mm
Dĺžka cez nárazníky 19 040 mm
Vzdialenosť otočných čapov 14 000 mm
Max výška vagónu nad temenom koľajnice 4 250 mm
Vlastná hmotnosť vagóna 25 t
Max hmotnosť loženého vagóna 80 t
Max hmotnosť na nápravu 20 t
Ložný objem 66 m3
Typ brzdy Knorr KE-GP16
Rozmer násypného otvoru 1 200 x 14 600 mm
Počet a šírka výsypných otvorov 8 x 800 mm

Vagón Faccpp 411V

Vagóny o objeme 38m3 sú úrčené na prepravu a samočinné /riadené/ vysypávanie , zaštrkovanie a rozhŕňanie traťových kolají na požadovanú výšku a šírkucelého koľajového lôžka,medzi koľaje , na bok koľaje , a to pri pomalej jazde. Ovládanie klapiek je pneumatické pomocou valcov s pákovým prevodom.
Technické parametre
Dĺžka cez nárazníky 11 190mm
Vzdialenosť otočných čapov 6 650mm
Šírka vagóna 3 114mm
Výška vagóna nad temenom koľajnice 3 196mm
Dĺžka nakladacieho otvoru 6 870mm
Vlastná hmotnosť vagóna 22 t
Max. ložná hmotnosť 58 t
Zaťaženie na nápravu 20 t
Ložný objem 38 m3
Typ podvozku 2XTa
Rázvor podvozku 1 850 mm
Typ dvojkolia obručové 960 mm
Rozchod osí 1 435 mm
Typ brzdy DAKO DK-G
Sypanie štrku od temena koľajnice +15 do -13 cm
Ručná brzda áno, z plošiny vagónu