Lokomotívy

Predaj, nákup, prenájom a opravy
Ing. Jaroslav Trnka mobil 00421903893332 email trnka@zoszvolen.sk
Ján Čiliak mobil 00421911801113 email ciliak@zoszvolen.sk
Ing. Igor Rerich mobil 00421903271208 email rerich@zoszvolen.sk

Predaj, nákup a prenájom dieselových a elektrických lokomotív. Prevedenie rôznych rozsahov opráv na vašich lokomotívach, servisné opravy, modernizácie, remotorizácie. Z lokomotív používaných na vlečkových tratiach na území Českej a Slovenskej republiky, sme vám schopní dodať celý sortiment do súčasnej doby.

 

Katalóg lokomotív

704.5 / ex. T238.0

Dvojnápravová dieselelektrická posunovacia lokomotíva. Vhodná pre ľahký a stredný posun na priemyselných vlečkách.
Technické parametre
Usporiadanie dvojkolies Bo
Rozchod 1435 mm
Dĺžka cez nárazníky 7540 mm
Rázvor v podvozku 3200 mm
Priemer hnacích kolies (nových) 1000 mm
Výška nad temenom koľajnice 3754 mm
Maximálna šírka 3123 mm
Hmotnosť v službe 36,0 t
Maximálne zaťaženie na nápravu 18,0 t
Maximálna dovolená rýchlosť : v režime posunovacom 65 km/h
Maximálna dovolená rýchlosť : v režime traťovom 80 km/h
Minimálny polomer prechádzaného oblúka podľa UIC / 10 km / h 80 m
Typ motora LIAZ M2-650 DL
Menovitý výkon 260 kW
Otáčky pri plnom zaťažení 1800 ot./min.
Počet valcov 6
Prenos výkonu elektrický
Hlavný generátor ČKD TA 611
Trakčný motor / počet ČKD TE 015 C / 2
Trvalá ťažná sila pri 9,5 km/h 64 kN
Maximálna ťažná sila pri rozjazde 108 kN

740 / ex. T448.0

Štvornápravová dieselelektrická lokomotíva. Vhodná na použitie v stredne ťažkej traťovej službe, prípadne na stredný a ťažký posun na priemyselných vlečkách.
Technické parametre
Usporiadanie dvojkolies Bo`Bo`
Rozchod 1435 mm
Dĺžka cez nárazníky 13580 mm
Vzdialenosť otočných čapov 6700 mm
Rázvor v podvozku 2400 mm
Celkový rázvor 9100 mm
Priemer hnacích kolies (nových) 1000 mm
Výška nad temenom koľajnice 4359 mm
Maximálna šírka 3060 mm
Hmotnosť v službe 72,0 t
Maximálne zaťaženie na nápravu 18,0 t
Maximálna dovolená rýchlosť 70 km/h
Minimálny polomer prechádzaného oblúka podľa UIC / 10 km / h 120 / 80 m
Typ motora ČKD K 6 S 230 DR
Menovitý výkon 883 kW
Otáčky pri plnom zaťažení 1250 ot./m
Počet valcov 6
Priemer valcov 230 mm
Zdvih piesta 260 mm
Prenos výkonu elektrický
Hlavný generátor ČKD TD 805 T
Trvalý výkon 780kW/1250 ot./m
Trakčný motor / počet ČKD TE 005 E / 4
Trvalý výkon trakčného motora 195 kW
Maximálna ťažná sila pri rozjazde 216 kN
Trvalá ťažná sila pri 18 km/h 131 kN
Turbodúchadlo / počet ČKD PDH 35 ZV / 1
Výkon elektrodynamickej brzdy 500 kW

721 / ex. T458.1

Štvornápravová dieselelektrická posunovacia lokomotíva s výkonom 551 kW. Lokomotíva je určená pre stredne ťažký posun na priemyselných vlečkách. Lokomotíva bola dodávaná aj na širokom rozchode v označení ČME 2.
Technické parametre
Usporiadanie dvojkolies Bo`Bo`
Rozchod 1435 mm
Dĺžka cez nárazníky 13280 mm
Vzdialenosť otočných čapov 6700 mm
Rázvor v podvozku 2400 mm
Celkový rázvor 9100 mm
Priemer hnacích kolies (nových) 1050 mm
Výška nad temenom koľajnice 4100 mm
Hmotnosť v službe 74 t
Maximálne zaťaženie na nápravu 18 t
Maximálna dovolená rýchlosť 70 km/h
Minimálny polomer prechádzaného oblúka podľa UIC / 10 km / h 90 m
Typ motora ČKD 6 S 310 DR
Menovitý výkon 551 kW
Otáčky pri plnom zaťažení 750 ot./m
Počet valcov 6
Prenos výkonu dieselelektrický
Hlavný generátor TD 868
Trakčný motor / počet TE 004 / 4

770,771 / ex. T669.0-1

Šesťnápravová dieselelektrická lokomotíva. Vhodná na priemyselné vlečky s najťažším posunom a na traťovú službu na vozbu ťažkých nákladných vlakov. Prevedenie podľa UIC, možnosť úpravy rozchodu na 1520 mm.
Technické parametre
Usporiadanie dvojkolies Co`Co`
Rozchod 1435 mm
Dĺžka cez nárazníky 17240 mm
Vzdialenosť otočných čapov 8660 mm
Rázvor v podvozku 2000/2000 mm
Celkový rázvor 12600 mm
Priemer hnacích kolies (nových) 1050 mm
Výška nad temenom koľajnice 4630 mm
Maximálna šírka 3080 mm
Hmotnosť v službe 114,6 t
Maximálne zaťaženie na nápravu 19,1 t
Maximálna dovolená rýchlosť 90 km/h
Minimálny polomer prechádzaného oblúka podľa UIC / 10 km / h 120/90 m
Typ motora ČKD K 6 S 310 DR
Menovitý výkon 993 kW
Otáčky pri plnom zaťažení 750 ot./m
Počet valcov 6
Priemer valcov 310 mm
Zdvih piesta 360 mm
Prenos výkonu elektrický
Hlavný generátor ČKD TD 802 B
Trvalý výkon 885kW/ 750 ot./m.
Trakčný motor / počet ČKD TE 006 B / 6
Trvalý výkon trakčného motora 134 kW
Maximálna ťažná sila pri rozjazde 250 kN
Trvalá ťažná sila pri 18 km/h 193 kN
Turbodúchadlo / počet ČKD PDH 50 V / 1

181 - 182 / E669.1, E669.2

Šesťnápravová elektrická lokomotíva s výkonom 2790 kW určená na prepravu ťažkých nákladných vlakov na hlavných tratiach. Elektrická časť lokomotívy má odporovú reguláciu výkonu.
Technické parametre
Usporiadanie dvojkolies Co`Co`
Dĺžka cez nárazníky 18 800 mm
Rozchod 1435 mm
Priemer hnacích kolies 1250 mm
Trvalý výkon 2610 / 2790 kW
Maximálna rýchlosť 90 km/h
Hmotnosť v službe 120 t
Trakčný systém 3 kV, jednosmerné

742/ex. T466.2

Štvornápravová dieselelektrická lokomotíva určená pre stredne ťažkú traťovú službu.
Technické parametre
Usporiadanie dvojkolies BóBó
Rozchod 1435 mm
Dĺžka cez nárazníky 13 580 mm
Vzdialenosť otočných čapov 6 700 mm
Rázvor v podvozku 2 400 mm
Maximálna šírka vozidla 3 060 mm
Výška nad temenom koľajnice 4 472 mm
Priemer hnacích dvojkolí (nové obruče) 1 000 mm
Prevodový pomer pohonu dvojkolia 16:77
Hmotnosť vozidla v službe 64 000 kg +/-3%
Maximálne zaťaženie na nápravu 16 000 kg
Maximálna rýchlosť v prevádzke 90 km/h
Maximálna ťažná sila pri rozjazde 192 kN
Trvalá ťažná sila pri 18km/h 123 kN
Prejazd oblúka s minimálnym polomerom podľa UIC/pri 10km/h 120/80m
Typ spaľovacieho motora ČKD K6S230DR
Menovitý výkon spaľovacieho motora 883 kW
Menovité otáčky spaľovacieho motora 1 250 ot./min
Merná spotreba paliva 228,5 g/kWh
Prenos výkonu elektrický
Typ trakčného motora ČKD TD 805
Menovitý výkon trakčného dynama 780 kW
Menovité otáčky trakčného dynama 1 250 ot/min
Typ použitého trakčného motora ČKD TE 005 resp. TE 015
Menovitý výkon trakčného motora 195 kW
Počet trakčných motorov 4 ks
Systém vzduchotlakovej brzdy DAKO
Samočinná brzda DAKO BS-2
Priamočinná brzda DAKO BP
Náplne prevádzkových hmôt
Palivo 4 000 l
Olej spaľovacieho motora 485 kg
Chladiaca kvapalina 850 l
Piesok 320 kg

242 / ex. E499.02

Univerzálna štvornápravová elektrická lokomotíva určená pre traťovú službu na systéme 25kV, 50Hz.
Technické parametre
Nominálne napätie 25 kV / 50 Hz
Usporiadanie pojazdu BóBó
Rozchod 1435 mm
Dĺžka cez nárazníky 16 440 mm
Vzdialenosť otočných čapov 7 800 mm
Rázvor v podvozku 2 800 mm
Maximálna šírka 2 940 mm
Výška nad temenom koľajnice 4 650 mm
Priemer hnacích dvojkolies 1 250 mm
Prevodový pomer pohonu dvojkolia 1:3,2
Hmotnosť vozidla v službe 84 000 kg +/-3%
Maximálne zaťaženie na nápravu 21 000 kg
Maximálna rýchlosť v prevádzke 120 km/h
Maximálna ťažná sila pri rozjazde 240 kN
Prejazd oblúka s minimálnym polomerom podľa UIC 120 m
Výkon trvalý/hodinový 3 080 / 3 200 kW
Prenos výkonu elektrický
Typ použitého trakčného motora 9AL4446IP
Trvalý prúd trakčného motora 1 100 A
Hodinový prúd trakčného motora 1 140 A
Regulácia výkonu prepínaním odbočiek
Počet trakčných motorov 4 ks
Systém vzduchotlakovej brzdy DAKO
Samočinná brzda DAKO BS-2
Priamočinná brzda DAKO BP
Trvalá ťažná sila 173 kN
Hodinová ťažná sila 183 kN

230 / ex. S 489.0

Štvornápravová elektrická lokomotíva určená pre traťovú službu s napájacou sústavou 25kV, 50Hz.
Technické parametre
Usporiadanie dvojkolies BóBó
Rozchod 1435 mm
Dĺžka cez nárazníky 16 440 mm
Maximálna šírka vozidla 3 020 mm
Výška nad temenom koľajnice 4 650 mm
Priemer kolies 1 250 mm
Hmotnosť vozidla 85 t
Trvalý výkon 3 080 kW
Napájacie sústavy 25 kV / 50 Hz
Regulácia výkonu spínanie odbočiek transformátoru
Maximálna rýchlosť 110 km/h
Maximálna ťažná sila 320 kN
Trvalá ťažná sila 210 kN
Trakčný motor Škoda 5 AL 4446 iP (4x)
Výkon trakčného motora 770 kW
Prenos krútiaceho momentu Kĺbová spojka Škoda
Minimálny polomer prechádzania oblúkov 120 m

240 / ex. S499.0

Štvornápravová elektrická lokomotíva určená pre traťovú službu na napájacom systéme 25kV, 50Hz. Konštrukčne nadväzuje na staršiu radu 230 (S489.0).
Technické parametre
Usporiadanie dvojkolies BóBó
Rozchod 1435 mm
Dĺžka cez nárazníky 16 440 mm
Hmotnosť vozidla 85 t
Trvalý výkon 3 080 kW
Napájacie sústavy 25 kV / 50 Hz
Maximálna rýchlosť 120 km/h
Maximálna ťažná sila 255 kN
Výrobca Škoda Plzeň

BR 232

Šesťnápravová dieselelektrická lokomotíva určená pre veľmi ťažkú traťovú službu.
Technické parametre
Usporiadanie dvojkolies Co´Co´
Dĺžka cez nárazníky 20 820 mm
Hmotnosť vozidla 124 t
Maximálna výška 4 650 mm
Maximálna šírka 2 950 mm
Vzdialenosť otočných čapov 11 980 mm
Najmenší polomer oblúka 140 m
Maximálna rýchlosť 120 km/h
Najväčšia ťažná sila 294 kN