Profil spoločnosti ZOS Reality s.r.o.

Dcérska spoločnosť ZOS Reality spravuje lukratívne obchodné a kancelárske priestory AREA Centra na námesti
SNP 19, SNP 13 a SNP 23 vo Zvolene, kde sú okrem obchodných a kancelárskych priestorov k dispozícii aj apartmány na prenájom.
Správa budovy
Soňa Kaštierová Ivanová mobil +421 911 744 105 email ivanova@zoszvolen.sk

Ponuka kancelárskych a ubytovacích priestorov na prenájom.

 

Naše spoločnosti