Profil spoločnosti ZOS Reality s.r.o.

Dcérska spoločnosť ZOS Reality spravuje lukratívne obchodné a kancelárske priestory AREA Centra na námesti
SNP 19 a SNP 23 vo Zvolene, kde sú okrem obchodných a kancelárskych priestorov k dispozícii aj apartmány na prenájom.
Správa budovy
Soňa Kaštierová Ivanová mobil +421 911 744 105 email ivanova@zoszvolen.sk
Správa budovy
Ing. Kristína Urbanová mobil +421 903 547 531 email info@areacentrum.sk

Ponuka kancelárskych a ubytovacích priestorov na prenájom.

 

Naše spoločnosti