Profil spoločnosti ZOS Reality s.r.o.

Dcérska spoločnosť ZOS Reality spravuje lukratívne obchodné a kancelárske priestory AREA Centra na námesti
SNP 19 a SNP 23 vo Zvolene, kde sú okrem obchodných a kancelárskych priestorov k dispozícii aj apartmány na prenájom.
Milan Jankovič mobil 0421915810993 email info@areacentrum.sk

Ponuka kancelárskych a ubytovacích priestorov na prenájom.

 

Naše spoločnosti