TRAKO Gdansk 2021

Naša spoločnosť sa zúčastní aj v tomto roku Medzinárodného železničného veľtrhu TRAKO v Poľskom Gdansku. Radi Vás privítame v našom stánku.