InnoTrans Berlin 2020

Aj v roku 2020 sa naša firma zúčastní najväčšieho medzinárodného veľtrhu pre železničnú, dopravnú, koľajovú techniku a stavbu tunelov, InnoTrans Berlin 2020!

Naša firma ZOS Zvolen s.r.o. sa v roku 2020 zúčastí už po ôsmy raz medzinárodného veľtrhu InnoTrans Berlin. Nájdete nás v Hale A, č. stánku 635. Tešíme sa na Vašu návštevu.